Algemene voorwaarden

1. Over deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden vormen samen met uw bestelling de overeenkomst tot het leveren van producten. Op deze overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing. Van de overeenkomst kan niet worden afgeweken.

2. Het plaatsen van een bestelling
U kunt bestellingen doen via de website of per mail naar info@all4kidsshop.nl. Indien wij uw bestelling niet of niet volledig kunnen leveren, zullen wij u dit laten weten en u een alternatief bieden. In dit geval is ons bericht geen bevestiging, doch een kennisgeving. U kunt dan akkoord gaan met het alternatief of uw originele bestelling wijzigen of annuleren. Het akkoord of een wijziging gelden in deze als het plaatsen van een (nieuwe) bestelling.

3. Levering van producten
Afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden, leveren wij u de producten die zijn aangegeven op uw bevestiging.

4. Prijzen en Verzendkosten
De prijzen van de producten zijn inclusief BTW. Binnen Nederland worden alle bestellingen met een aankoopwaarde vanaf € 45,00 gratis verzonden. Onder de €45,00 wordt standaard € 3,95 verzend- en handelingskosten in rekening gebracht.

Voor België worden bestellingen vanaf €100,00 gratis verzonden. Daaronder wordt € 6,95 verzend- en handlingskosten in rekening gebracht.

LET OP: is uw bestelling gratis verzonden maar komt het totaal bedrag van de bestelling door een retourzending onder het bedrag van gratis verzending worden de verzendkosten alsnog in rekening gebracht en verrekend met de terugbetaling van uw retourzending.

5. Het betalen van uw producten
U kunt uw producten betalen tijdens het bestelproces via iDeal en/of andere betaalmethodes of door het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekening 1839956 ten name van LCC de Weegschaal te Rotterdam, IBAN NL84INGB0001839956 BIC INGBNL2A, onder vermelding van het ordernummer. De betaling dient uiterlijk 5 werkdagen na de bevestiging te geschieden. U dient te betalen in euro`s.

6. Levering van uw producten
De producten worden geleverd zodra de betaling binnen is. Als er sprake is van een set sokken kan het zijn dat de sokken los gemaakt worden van de verpakking om op zo voordelig mogelijke manier te kunnen verzenden, een set van 3 paar sokken kan zo in een brievenbusverpakking worden verzonden in plaats van in een pakket. Dat voorkomt dat de verzendkosten omhoog moeten. Tenzij anders overeengekomen, sturen wij de producten naar het adres dat is vermeld op de bevestiging. Wanneer de betaling binnen is, zullen wij ons uiterste best doen om uw producten binnen 1 tot 3 werkdagen te verzenden.

7. Recht van retour of herroepingsrecht
Indien er sprake is van een koop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan All4kidsshop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering melding te maken bij All4kidsshop. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig en voldoende gefrankeerd zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkeren. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt All4kidsshop er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

UITGESLOTEN VAN RECHT VAN RETOUR:
Uitgezonderd van het recht van retour zijn speciale aanbiedingen waarbij dit ook bij het artikel wordt vermeld. Deze worden niet retour genomen of geruild.
Uitgezonderd van het recht van retour zijn ook alle sokken en ondergoed voor volwassenen. Om hygiënische reden worden deze NIET retour genomen.

8. Contact opnemen met all4kidsshop.nl
U kunt contact met ons opnemen door het contactformulier op deze website in te vullen of door een email te sturen naar info@all4kidsshop.nl. U kunt ook bellen naar 06-47258183 en een boodschap inspreken. Vermeld duidelijk uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en vraag of opmerking.

9. Gegevensbescherming
Door uw bestelling te plaatsen gaat u er mee akkoord dat wij van de gegevens die vermeld zijn op uw bestelformulier gebruik maken, teneinde uw bestelling te verwerken. Tevens zullen wij deze gegevens gebruiken om voor u nuttige informatie betreffende onze website, voorraad en aanbiedingen aan u te versturen. Indien gegevens betreffende uw persoon die wij in ons bestand hebben, onjuist zijn, corrigeren wij deze op uw verzoek.

10. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die wordt geleden doordat wij de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomen, voorzover dit gebrek of deze vertraging is veroorzaakt door een omstandigheid die redelijkerwijs buiten onze invloedssfeer ligt.

11. Toepasselijk recht en jurisdictie
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Zowel u als all4kidsshop.nl onderwerpen zich aan de exclusieve rechtsmacht van de Nederlandse rechter.

12. Algemeen
Indien u of all4kidsshop.nl nalaat enige voorwaarde van deze overeenkomst (rechtens) af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om een voorwaarde die deel uitmaakt van de overeenkomst later (rechtens) af te dwingen. Indien enige bepaling van de overeenkomst ongeldig of rechtens niet afdwingbaar is, zal deze ongeldigheid of niet afdwingbaarheid niet met zich meebrengen dat de overige bepalingen van de overeenkomst eveneens ongeldig dan wel rechtens niet afdwingbaar zijn.

13. Gedefinieerde termen in deze algemene voorwaarden betekenen
"Voorwaarden": de voorwaarden die deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

"Overeenkomst": deze algemene voorwaarden samen met uw bestelling.

"Consument": koper van all4kidsshop.nl producten die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

"Bestelling": de bestelling die door u is geplaatst in overeenstemming met deze voorwaarden.

"Bevestiging": de bevestiging van de acceptatie door all4kidshop.nl van uw bestelling.

"Bestelformulier": het elektronische bestelformulier op de website all4kidsshop.nl.

"Product": elk product dat is opgenomen op de website all4kidsshop.nl en waarvan wij zijn overeengekomen dat wij deze aan u zullen leveren onder deze voorwaarden.

"Werkdag": alle dagen, behalve zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen in Nederland.

"all4kidsshop": all4kidsshop.nl, gevestigd in Rotterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24393825(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

 

VERZENDKOSTEN

 

Aanbieding

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig (maar niet te vaak) informatie over nieuwe producten, kortingscodes of winacties. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zelf af kunt melden als u onze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen.
Aanmelden
© 2007 - 2019 All4kidsshop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel